مکنون میامین
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-474
آقای داود كارگرزاده
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي. 2- بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه 3- رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها ...
تلفن : 024-33766642
همراه : 09122426191
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نشانی : زنجان ، زنجان - کوی نگین - خیابان اول- قطعه 208- طبقه دوم
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-475
آقای مهدي لطفي فر
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي. 2- بررسي و تشخيص عوامل موثر در بروز حادثه 3- رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاه ...
تلفن : 024-33451026
همراه : 09123410409
ایمیل : m.lotfifar@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نشانی : زنجان ، اداره كار و امور اجتماعي استان زنجان
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-476
آقای هومن اميدوار
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي. 2- بررسي و تشخيص عوامل موثر در بروز حادثه 3- رسیدگی به بهداشت محیط کار ...
تلفن : 024-33451026
همراه : 09122413155
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نشانی : زنجان ، زنجان اداره كار و امور اجتماعي استان زنجان
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-477
آقای اسماعيل آقاجانلو
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي. 2- بررسي و تشخيص عوامل موثر در بروز حادثه 3- رسیدگی به بهداشت محیط کار ...
تلفن : 024-33446075
همراه : 09122418087
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نشانی : زنجان ، زنجان -کمربندی شمالی- مجتمع ادارات - اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-478
آقای سیاوش کریمی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ...
تلفن : 024-33444402
همراه : 09126420175
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نشانی : زنجان ، زنجان-کوچمشکی- خیابان رهبری- خیابان علیزاده شرقی- پلاک 508- طبقه سوم
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-480
آقای مرتضی واحد پور
توضیحات : صللاحیت:بررسی ئ تشخیص حوادث انفرادی ...
تلفن : 024-33052631
همراه : 09124413797
ایمیل : mvahedpour@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۷
نشانی : زنجان ، زنجان،کیومتر6 جاده تبریز،دانشگاه زنجان،دانشکده علوم گروه شیمی
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-481
آقای علی اسم خانی
توضیحات : صلاحیت:بررسی و تشخسص حوادث انفرادی ...
تلفن : 024-33443393
همراه : 09127400882
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۷
نشانی : زنجان ، زنجان،کوچه صفا،خیابان دهاری،پلاک18
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-482
آقای رسول نعمتی
توضیحات : صلاحیت،بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ...
تلفن : 024-33541769
همراه : 09127404803
ایمیل : rasoolst@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۷
نشانی : زنجان ، زنجان،مجتمع ادارات،اداره کار،واحد بازرسی
کارشناس ایمنی و حوادث
21-100-14-205-483
خانم زهرا محمودی
توضیحات : صلاحیت:بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ...
تلفن : 024-33465172
همراه : 09124420627
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۷
نشانی : زنجان ، زنجان،مجتمع ادارات،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان

Flag Counter
طراحی سایت