مکنون میامین
وکیل دادگستری
26-118-9-138-7743
آقای محمد کریم بهرامی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2253942
همراه : 09133812510
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری فارسان ، خیابان سعدی، کوی 1 / 47 ساختمان ارم طبقه اول واحد شرقی
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7744
آقای ایرج امیدفر
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2253587
همراه : 09131815435
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، خیابان سعدی شرقی کوی 1 / 47 ساختمان ارم طبقه اول واحد دوم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7745
آقای علی راستی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2271719
همراه : 09131813450
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، خیابان 12 محرم جنوبی ساختمان ملا صدرا طبقه پنجم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7746
آقای نبی اله مومنی
توضیحات : ...
تلفن :
همراه : 09131827270
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، شهرکرد چهارراه فصیحی نبش خیابان سعدی پلاک 446 طبقه دوم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7747
آقای علیرضا کیوانی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2253344
همراه : 09131815896
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، خیابان شریعتی کوی 44 ساختمان آزمایشگاه المهدی طبقه سوم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7748
آقای محمد شیرانی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2241118
همراه : 09131813228
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، خیابان شریعتی کوی 44 ساختمان آزمایشگاه المهدی طبقه سوم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7749
آقای احمدرضا جعفری فارسانی
توضیحات : ...
تلفن : 0382-7223896
همراه : 09131817075
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، میدان امام ساختمان میلاد طبقه چهارم واحد 8 کدپستی 8861635743
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7750
آقای رامین مردانی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2260885
نمابر : 8816835854
همراه : 09133832568
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، بین فلکه آبی و چهارراه فصیحی ساختمان سیمرغ طبقه سوم کدپستی 8816835854
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7751
آقای منوچهر عسگری کاجی
توضیحات : ...
تلفن :
همراه : 09133825108
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، چهارراه دامپزشکی ساختمان حافظ (پرویز سابق ) طبقه سوم
وکیل دادگستری
26-118-9-137-7752
آقای ناصر علیدوستی شهرکی
توضیحات : ...
تلفن : 0381-2220842
همراه : 09131814515
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۲۲
نشانی : چهارمحال بختیاری شهركرد ، چهارراه فصیحی جنب داروخانه هلال احمر ساختمان امام حسین (ع) طبقه سوم –

Flag Counter
طراحی سایت