مکنون میامین
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-751
آقای عليرضا خطيب
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور - بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22833773
نمابر : 021-22297612
همراه : 09121258024
ایمیل : Khatib6559@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، خيابان كامرانيه شمالي(شهيد بازدار)- كوچه شيباني - كوچه كامران- پلاك 16- واحد دوم شمالي
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-752
آقای علينقي رفيعي امام
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-88715185
نمابر : 021-88715185
همراه : 09121303536
ایمیل : Rafiei6571@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، ميدان آرژانتين - خيابان وزراء - خيابان 25 - پلاك 8 - طبقه اول
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-753
آقای مسعود روغني زنجاني
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22807063
همراه : 09121113210
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، چهارراه فرمانيه - خيابان نارنجستان 6- خيابان نرگس- پلاك 6 - واحد 31
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-754
آقای سيدمحمدحسين عادلي
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسيهلات و جايزه حسابهاي مذكور - بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22779270
همراه : 09121113507
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، پاسداران- بوستان دهم- شماره 121- طبقه 8 - واحد 18
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-755
آقای احمد عزيزي
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور - بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22870929
همراه : 09121118873
ایمیل : Azizi6572@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، خيابان شريعتي- خيابان ناطق نوري(زمرد سابق)- پشت حسينيه ارشاد- كوچه ياقوت- پلاك 13
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-756
آقای حسين قضاوي خوراسگاني
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-33967555 - 021-33967556
نمابر : 021-33967557
همراه : 09125149764
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، خيابان باب همايون - وزارت امور اقتصادي و دارايي - معاونت امور بانك ها و بيمه
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-757
آقای علي قنبري
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور . بررسي عملكرد قرادادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22725789 - 021-22746336
همراه : 09121121783
ایمیل : Ghanbari6467@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، خيابان باهنر - كوچه اردلان - بن بست فخريه - پلاك 5 - واحد4
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-758
آقای وحيد كيارشي
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-26762152
همراه : 09192899182
ایمیل : Kiarashi6526@Karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، سعادت آباد-خيابان شهيد پاكنژاد - خيابان عابدي - مجتمع كوثر - بلوك b - طبقه دوم
کارشناس امور مالی
14-120-8-118-759
آقای عبدالناصر همتي
توضیحات : بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري - بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-88634001-4
نمابر : 021-88632472
همراه : 09127071336
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۲۱
نشانی : تهران ، خيابان اميرآباد شمالي- خيابان جلال آل احمد- دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

Flag Counter
طراحی سایت