مکنون میامین
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-629
آقای محمدعلي بابائي
توضیحات : ...
تلفن : 021-22295137
نمابر : 021-22814684
همراه : 09125166281
ایمیل : Babaei1200@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، بزرگراه آيت الله صدر - خيابان ديباجي شمالي - خيابان محمود نوريان - خيابان پيرنيا - گل شمالي - پلاك 15
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-630
آقای كرم رضا حاصلي
توضیحات : ارزيابي فرشهاي نو و مستعمل دست باف. ...
تلفن : 021-88830947
نمابر : 021-77736149
همراه : 09123176444
ایمیل : Haseli4084@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، هفت تير - خيابان سليمان خاطر - نبش كوچه اسفندياري - پلاك 78
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-631
آقای غلامحسين خاكي
توضیحات : ارزيابي فرش هاي دست باف. ...
تلفن : 021-55620944
نمابر : 021-55620065
همراه : 09123342500
ایمیل : Khaki3291@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، سبزه ميدان - انتهاي بازاركفاشها - سراي جدانو - طبقه دوم - پلاك 68
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-632
آقای حسين رفيعي
توضیحات : ارزيابي فرش هاي دست باف. ...
تلفن : 021-33704913
همراه : 09122847760
ایمیل : Rafiee3269@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، خيابان هفده شهريور - خيابان آيت اله سعيدي - چهارراه مخبر(عارف ) - پلاك 201 - طبقه دوم (زنگ سوم )
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-633
آقای محسن شريفي عليائي
توضیحات : شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-88485119 - 021-88485120
همراه : 09121692268
ایمیل : Sharifi6542@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد - ضلع شمال غربي پل آزمايش - پلاك 53 - واحد 41
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-634
آقای سيدعبدالجليل موسوي
توضیحات : ارزيابي فرش هاي دست باف در منطقه يك استان تهران. ...
تلفن : 021-76248853
همراه : 09123632791
ایمیل : Mousavi3416@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، شهر جديد پرديس- فاز 2- خيابان نخلستان 2 - ساختمان جهاد كشاورزي- بلوك 4- طبقه 2- واحد 3
کارشناس ارزشیابی اموال منقول
12-35-8-118-635
آقای مسعود ميرزازاده
توضیحات : شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-22740100
همراه : 09128080802
ایمیل : Mirzazadeh4773@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشانی : تهران ، نياوران - مژده - نخجوان - همايون - پلاك 3 - واحد 7

Flag Counter
طراحی سایت