مکنون میامین
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-935
خانم آزيتا آخوندي
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-22209879 - 021-22685526
نمابر : 021-22685526
همراه : 09121098854
ایمیل : Akhondi5620@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، قيطريه - بلوار اندرزگو - خيابان حكمت - برادران سليماني - مجتمع زنبق - پلاك 137 - واحد 13
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-936
آقای يونس آقاسي جاويد
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي و دريائي در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-88302639 - 021-88827680
همراه : 09122007545
ایمیل : Agasi4097@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، ميدان هفت تير - خيابان بهارمستيان - پلاك 88 - طبقه دوم - زنگ سوم
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-937
آقای مسعود ابراهيمي
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي . بررسي و خدمات حمل و نقل دريائي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-77439533
همراه : 09126801181
ایمیل : Ebrahimi4491@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان پيروزي خيابان 21 متري دهقان كوچه شهيد جعفري پلاك 39
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-938
آقای سيروس بهارلو
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران. ...
تلفن : 021-22252602
نمابر : 021-22252602
همراه : 09121159618
ایمیل : Baharloo4148@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان دكترشريعتي خيابان شهيد دستگردي خيابان فريدافشارخيابان بابك شرقي كوچه كيوان پلاك 2 طبقه 2 واحد4
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-939
آقای روانبخش بهزاديان
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل دريائي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-88930633
همراه : 09122901403
ایمیل : Behzadian6207@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان مطهري- خيابان لارستان- كوچه نوروزي- پلاك 21- واحد 2
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-940
آقای فرخ پوشائي
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي و دريائي . بررسي خدمات حمل و نقل ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-88556633 - 021-88556062
همراه : 09122010432
ایمیل : Poushaei4101@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان وليعصر روبروي استادمطهري ابتداي فتحي شقاقي نبش فراهاني پور پلاك 3
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-941
خانم پري جان چقاميرزائي
توضیحات : بررسي خدمات حمل ونقل دريائي درمنطقه يك استان تهران. ...
تلفن : 021-44663448
نمابر : 021-88531618
همراه : 09121031783
ایمیل : Chghamirzaie4098@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، شهرك اكباتان فاز3 بلوك D1 ورودي 8 طبقه 11شماره 313
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-943
آقای محمد حجارزاده
توضیحات : بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-86081574
همراه : 09123217397
ایمیل : Hajarzadeh4856@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان وليعصر- بالاتر از پارك ساعي- سمت چپ كوچه مردوخي- پلاك 30- واحد 8
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-944
آقای مهدي داوري
توضیحات : بررسي خدمات حمل ونقل جاده اي درمنطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22407946
همراه : 09121276769
ایمیل : Davari2540@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان ولنجك خيابان بيست ويكم تقاطع ساسان پلاك 90 ساختمان سبز واحد 27
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-46-8-118-945
آقای عليرضا سپه يار
توضیحات : بررسي خدمات حمل ونقل دريائي درمنطقه يك استان تهران. ...
تلفن : 021-66909041
نمابر : 021-66909042
همراه : 09122063007
ایمیل : Sepahyar4100@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۱۹
نشانی : تهران ، خيابان فاطمي غربي- خيابان سيندخت شمالي- تقاطع خيابان گردآفريد- پلاك 54(داخل سيندخت)- طبقه 5- زنگ شماره 10

Flag Counter
طراحی سایت