مکنون میامین
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-884
آقای امين حسين صدرآبادي
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-44171075
همراه : 09123909130
ایمیل : Amin6248@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، بلوار فردوس غرب- خيابان بهار شمالي- خيابان منوچهري غربي- شماره 5 - واحد 5
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-885
آقای غلامرضا پيرهادي
توضیحات : ارزيابي لوكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي سيستمهاي كنترل ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي زيرزميني ( مترو ) در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-33450598
همراه : 09122958188
ایمیل : Pirhadi4997@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، خيابان خاوران - مشيريه- كوچه طغياني - پلاك 4 - طبقه اول
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-886
آقای رضا جواهري
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگن هاي راه آهن . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي . رسيدگي و ارزيابي سيستمهاي كنترل ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-22035411
نمابر : 021-22035411
همراه : 09121200920
ایمیل : Javaheri4179@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، بلوارآفريقا - خيابان شهيد انصاري - پلاك 42 - واحد 8
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-887
آقای خليل حسن آبادي
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-66551770
همراه : 09122480623
ایمیل : Hassanabadi4185@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، خيابان ستارخان كوچه شهيدعرب نجفي پلاك 17
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-888
آقای سيدعبدالمهدي حوائجي
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-88632381
نمابر : 021-64536271
همراه : 09127065607
ایمیل : Havaeji4211@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، اميرآباد شمالي- خيابان شهيد سرتيپ فكوري- پلاك 131- واحد 3
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-889
آقای مسعود زارع
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-44117945 - 021-44144424
همراه : 09123395293
ایمیل : Zareh6150@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، خيابان آيت اله كاشاني - سازمان برنامه شمالي - خيابان چهارم شرقي - ساختمان نيلوفر - پلاك 10 - واحد 20
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-890
آقای صفر زماني
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-44094060 - 09306820995
همراه : 09125756022
ایمیل : Zamani6206@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، تقاطع آيت اله كاشاني - شاهين جنوبي(مصطفي پژوهنده) -خيابان عزتي پور- پلاك 51 - ط 5 شرقي- واحد 10
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-5-88-891
آقای محمود فروزش راد
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 0261-2817030 - 0261-4373036
همراه : 09125631540
ایمیل : Frouzesh4204@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : كرج ، گوهردشت- انتهاي بلوار اشتراكي- خيابان بهارستان 18- خيابان مهندس جراح- پلاك 409- طبقه دوم - واحد شش
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-892
آقای سيدمحمود كمالي
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي - ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-44220421
نمابر : 021-44253987
همراه : 09121240075
ایمیل : Kamali4189@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، بلوارمرزداران - 35متري لاله - بوستان ششم شرقي - پلاك 8
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-48-8-118-893
آقای عباس مختاري
توضیحات : ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . ...
تلفن : 021-44546166
نمابر : 021-88552898
همراه : 09125122108
ایمیل : Mokhtari6862@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشانی : تهران ، شهرك آزادي - بلوار امام خميني - خيابان تير 2 - خيابان تير 3 شرقي - پلاك 15 - واحد 3

Flag Counter
طراحی سایت