مکنون میامین
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-184
آقای محمدرضا صحافی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صلاحیت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صلاحیت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن : 024-33441899
همراه : 09123421162
ایمیل : sabt1400@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - اراضی ثبت- خیابان پنجم- قطعه 94
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-185
آقای یداله دشتی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. 3 - تشخيص حدود ثبتي املاك. 4- ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ...
تلفن : 024-33420060
همراه : 09121417106
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - اعتمادیه - خیابان 10 - پلاک 21
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-186
آقای منصور تاران
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي املاک. 2 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي اسناد. ...
تلفن : 024-33473235
همراه : 09122426209
ایمیل : mansour.tara3p@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - اراضي ثبت اسناد - خيابان 7 - قطعه 23 جنوبي
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-187
خانم هما قائمي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي املاک. 2 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي اسناد. ...
تلفن :
همراه : 09123417338
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - زیباشهر- شیرازی 15- قطعه
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-188
آقای فرامرز ابراهیم خانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. 3- تشخیص حدود ثبتی املاک . ...
تلفن : 024-33755266
همراه : 09125410242
ایمیل : ebrahimkhani.faramarz@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان- کوی شهریار- خیابان 24 متری سبلان- نبش سهند اول شرقی- ق1712
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-201-189
آقای ایرج ابراهیمی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن :
همراه : 09128417158
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشانی : آب بر (طارم) ، زنجان-اعتمادیه-خابان معلم-نبش 4شرقی-پلاک47
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-190
آقای امید غلام نیا
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن : 024-33543068
همراه : 09126415831
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
نشانی : زنجان ، زنجان- سعدی شمالی- خیابان صفری- کوچه ارفعی- پلاک 44
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-205-191
آقای نسرین تصوری
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن : 024-33322215
همراه : 09190606825
ایمیل : tasavori.nasrin@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
نشانی : زنجان ، زنجان- انصاریه- بوستان 7- قطعه 2408
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-202-192
آقای ارسلان مداحی
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن : 024-35275278
همراه : 09121425309
ایمیل : maddahi.arsalan@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
نشانی : ابهر ، ابهر- شهرک آزادگان- بلوار آزادگان- پ23
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-52-14-203-193
آقای ابراهیم اکبری
توضیحات : صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک. 2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد. ...
تلفن : 09123417182
همراه : 09123417182
ایمیل : akbariebrahim25@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
نشانی : خرمدره ، خرمدره - گلدشت- خیابان پیروزی- پ 10

Flag Counter
طراحی سایت