مکنون میامین
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-203
آقای جلیل یوسفیه
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی (مسکونی، غیر مزروعی) 2- تشخيص حسن انجام كار، تعیین علت بروز و میزان خسارت 3- متره كار و برآورد ساختمان. 4- ارزیابی املاک مسکونی . 5 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل. 6 - تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. ...
تلفن : 024-33456545
همراه : 09121416438
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - میدان آزادی - ابتدای خیابان جمهوری اسلامی - جنب تعزیرات حکومتی - پلاک 16
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-204
آقای عبداله تيموري
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی (مسکونی،غیر مزروعی) 2- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت 3 - ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی. 4 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل. 5- متره و برآورد. 6- رسیدگی به صورت کارکرد. 7- تعیین و تشریح وضعیت. 8- تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت ...
تلفن :
همراه : 09121412468
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - میدان آزادی - خیابان غضنفریان- دست چپ - خیابان اول- پلاک 18- دفتر فنی بنیان
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-205
آقای غدیراله نوری
توضیحات : صلاحیت ها : 1- نقشه برداری. 2- پیاده کردن. 3- ترازیابی مساحی. 4- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان های متعارف مسکونی. 5- تعیین و تعدیل اجاره بها. 6- تعیین اجرت المثل ساختمان هاي متعارف مسكوني. ...
تلفن :
همراه : 09121415809
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - اراضی پایین کوه - فاز 4 - خیابان مصلاي 5 - پلاک 3896
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-206
آقای محمد قنبلانی مجرد
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی. 2- برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارت. 3 -تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان. 4- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان. 5- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. 6- ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی. ...
تلفن : 024-4265123
همراه : 09121415389
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - كوچه مشكي - بلوار سرداران شهيد نرسيده به غذاخوري شهريار ساختمان ياران طبقه اول
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-207
آقای سیامک سلجوقی بادلو
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - براورد هزینه ساختمان و میزان خسارت. 2 - ارزیابی اراضی غیر مزروعی، 3 - تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان. 4 - ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی. 5 - تعيين و تعديل اجاره بها و تعيين اجرت المثل ساختمان. ...
تلفن : 024-33450009
همراه : 09122419815
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان- کوچمشکی - کوی مخبری - پلاک 603
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-208
آقای احمد حسنی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی. 2- برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارت. 3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان. 4- ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی. ...
تلفن :
همراه : 09121415018
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان- کوی قائم - خیابان 12 - قطعه 2855
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-209
خانم ربابه مهانفر
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی غیر مزروعی. 2 - برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارت ،متره و برآورد. 3 - ارزیابی واحدها و ساختمان های مسکونی. 4 - تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان. 5 - تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. ...
تلفن : 024-33780350
همراه : 09121415815
ایمیل : r.mehanfar@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - نیکسازان - كوثر دوم شرقي - بلوك 19 - قطعه 25
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-210
آقای علیرضا فکور
توضیحات : صلاحیت ها : 1- تطبیق وضعیت (با:نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات ،قدمت، نوع و...). 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات. 3- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد، 4- تشخیص حسن انجام کار، 5- تعیین علت بروز و میزان خسارت، 6-ارزیابی اراضی (مسکونی و غیر مزروعی). 7-ارزيابي ساختمان (متعارف ، مسكوني و ساير). 8- تعيين و تعديل اجاره بها و تعيين اجرت المثل. 9- تعيين سرقفلي و ميزان حق و كسب به پيشه و تجارت. ...
تلفن : 024-33443084
همراه : 09123413238
ایمیل : alirezafakoor@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان - خيابان صفا - كوچه نهضت سوادآموزي - پلاك 49
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-211
آقای حسین امینی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) 2- تطبیق وضعیت با نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت و نوع... 3- تعیین مقادیر و برآورد هزینه تعمیرات 4- تهیه و رسیدگی صورت کارکرد 5- تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارت 6- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و مسکونی 7- ارزیابی ساختمان 8- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت الممثل ساختمان 9- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت 10- رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران (رتبه3) ...
تلفن :
همراه : 09123481874
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
نشانی : زنجان ، زنجان- فلکه کوچمشکی- ساختمان تجاری قائم- طبقه 4- واحد 408
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-54-14-205-212
آقای محسن بهنیان
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)، 2 - تطبیق وضعیت ( با نقشه قرارداد،ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ....). 3 - ارزیابی اراضی(مسکونی و غیر مسکونی). ...
تلفن : 024-3221016
همراه : 09122417236
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
نشانی : زنجان ، زنجان - خيابان سعدي وسط - ابتداي خيابان زينبيه - ساختمان سهيل - طبقه سوم - واحد 5

Flag Counter
طراحی سایت