مکنون میامین
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-55-14-205-300
آقای عبداله ثقفي زنجاني
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل). 2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...). 3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعميرات. 4 - تشخيص حسن انجام كار.تعيين علت و بروز و ميزان خسارت. 5 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد 6- ارزیابی اراضی مسکونی و غیر مزروعی 7- ارزیابی املاک مسکونی ...
تلفن : 024-33441619
همراه : 09121410936
ایمیل : abdollah.saghafi@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرك كارمندان - فاز 3 - خيابان 2 - ق 1127
کارشناس راه و ساختمان و نقشه‌برداری
16-55-14-205-301
آقای اصغر حجتي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل). 2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...). 3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات. 4 - تشخيص حسن انجام كار. 5 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت. 6- رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمانهای ویژه ...
تلفن : 024-33554646
همراه : 09122417910
ایمیل : asgharhojjati@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نشانی : زنجان ، زنجان - سعدي شمالي - ساختمان اشراق واحد 13 و14

Flag Counter
طراحی سایت