مکنون میامین
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-309
آقای ناصرغنيون
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی تجهیزات الکترونیک صنعتی. ...
تلفن : 024-33771329
همراه : 09125422935
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - خیابان خرمشهر - پشت هنرستان صنعتی - خیابان ده متری چهارم - پلاک 15
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-310
آقای سید زهیرترابي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی ماشین آلات و کارگاههای کوچک. ...
تلفن : 024-33782545
همراه : 09122414484
ایمیل : seyedzoheirorabi@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - شرق انصاریه- بلوار سهروردی- خیابان سهروردی 8- پ17
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-311
آقای ناصربيگدلي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني ...
تلفن : 024-33455328
همراه : 09121418201
ایمیل : naserbig@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - اراضی ثبت- خیابان ششم- پ45
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-312
آقای ابراهيم علي آبادي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. 3 - رسيدگي و ارزيابي تاسيسات و تجهيزات شبكه و پست هاي توزيع نيروي برق در واحدهاي صنعتي. ...
تلفن : 024-33445900
همراه : 09122415381
ایمیل : ebrahim_aliabady@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - شرق شهرك انصاريه - بعد از 45 متري - خيابان سهروردي نهم - قطعه 369
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-313
آقای مسعودقدكي مقدم
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن : 024-32221440
همراه : 09121413275
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)- خیابان فروردین- پ208
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-314
آقای محمدتقي قزلباش
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن : 024-33771023
همراه : 09122415949
ایمیل : mtghezelbash@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱
نشانی : زنجان ، زنجان - انصاريه گلستان 18 قطعه 42
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-315
آقاي پيمان نظريان
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن : 024-33774321
همراه : 09122414620
ایمیل : pay_naz@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - انصاریه- گلستان 17- قطعه 38
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-316
آقای صمد دوستي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن : 09123412189
همراه : 09123412189
ایمیل : sm_doosti@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - كوي قائم - خيابان بدر 4 - قطعه 3421
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-317
آقای مهدي قلعه مولائي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن :
همراه : 09122414987
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - خیابان بعثت- پلاك 49
کارشناس صنعت و فن
17-62-14-205-319
آقای سعيد تيموري
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات كارگاههاي فني. 2 - رسيدگي و ارزيابي ماشين آلات ساختماني و عمراني. ...
تلفن : 024-33470123
همراه : 09125260429
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان -شهرک کارمندان -خیابان ششم غربی -پلاک 563 واحد 8

Flag Counter
طراحی سایت