مکنون میامین
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-336
آقای علي غضنفريان
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري. 2 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها. 3 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها. ...
تلفن : 024-33464107
همراه : 09121411643
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرك كارمندان - خيابان 10 - فاز 2 - ساختمان 146 واحد 3
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-337
آقای محمدتقي فيروزي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري. 2 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها. 3 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها. ...
تلفن : 024-33742485
همراه : 09124413025
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - انصاریه- بوستان هشتم-پلاک629-طبقه اول
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-338
آقای احمد محمدي پور
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري. 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها 3 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها. ...
تلفن : 09126433382
همراه : 09126433382
ایمیل : a.mohammadipour@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- شهرک کارمندان- فاز یک- خیابان سوم- پ 924
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-339
آقای زهره علی جانیان
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیاب و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها 3- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها ...
تلفن : 024-33782415 - 024-33549522
همراه : 09122411120
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- خیابان بعثت - کوچه شهید محمدعلی محمدی - پلاک18
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-340
آقای محمود سلیمانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها 3- تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها و تاسیسات الکتریکی ساختمانی ...
تلفن : 024-33789583
همراه : 09123419211
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- نیکسازان- خیابان کوثر 13- پلاک 9
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-341
آقای تقی نوری
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها 3- تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها و تاسیسات الکتریکی ساختمانی ...
تلفن : 024-33771419
همراه : 09123411377
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- انصاریه- گلستان 13- قطعه 965
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-342
آقای حمید نصیری
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها ...
تلفن : 024-33785162
همراه : 09123416051
ایمیل : hamidnasiri55@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- بهارستان- خیابان بهار 7 شرقی- قطعه 56- واحد 6
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-343
آقای سجاد مهربانی
توضیحات : صلاحیت ها : ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها ...
تلفن : 024-33567565
همراه : 09128418609
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان- سعدی شمالی- کوچه فروردین- پلاک 6- ساختمان آرشین- واحد4
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-344
آقای فريدون حاجي خاني
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري. 2 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها. ...
تلفن : 024-33774811
همراه : 09123114056
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان - خيابان خرمشهر سازمان مسكن و شهرسازي استان زنجان
کارشناس صنعت و فن
17-63-14-205-345
آقای کریم هوشمندان مقدم فرد
توضیحات : ...
تلفن :
همراه : 091234112029
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشانی : زنجان ، زنجان،اعتمادیه،خیابان 4 غربی،پلاک51

Flag Counter
طراحی سایت