مکنون میامین
کارشناس فنون هنری
18-74-14-205-382
آقای جواد داداشی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- مقایسه و بررسی خطوط امضاء فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاک شدگیهای فیزیکی و شیمیایی 2- بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد ...
تلفن : 041-33820033
همراه : 09121147024
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان- اول آزادگان- ساختمان اداری و تجاری سهند- طبقه سوم - پ304
کارشناس فنون هنری
18-74-14-205-383
آقای ساسان نظری ناسي
توضیحات : صلاحیت ها : 1- مقایسه و بررسی خطوط امضاء فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاک شدگیهای فیزیکی و شیمیایی. 2- بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد ...
تلفن : 024-33411939 - 024-33414111
همراه : 09122423380
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - اول آزادگان- ساختمان اداری و تجاری سهند- طبقه سوم- پ304
کارشناس فنون هنری
18-74-14-205-384
آقای ساسان نظری ناسي
توضیحات : صلاحیت ها : 1- مقایسه و بررسی خطوط امضاء فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاک شدگیهای فیزیکی و شیمیایی. 2- بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد ...
تلفن : 024-33411939 - 024-33414111
همراه : 09122423380
ایمیل : e_mail.layeghi@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - اول آزادگان- ساختمان اداری و تجاری سهند- طبقه سوم- پ304

Flag Counter
طراحی سایت