مکنون میامین
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-386
آقای عبدالرحيم شرافت پور
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن : 024-33773345
همراه : 09123420450
ایمیل : aejsh20042002@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - انصاريه - خيابان بوستان دوم - پلاك 42
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-387
آقاي علي بيگدلي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن : 024-33443677 - 024-33474620
همراه : 09121412515
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرك كارمندان - خيابان 12 غربي - قطعه 3891
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-388
آقای محمدعلي احمدي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن : 024-33442984
همراه : 09122418579
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - كوچمشكي چهارراه اول - هشت متري چهارم (شهید مخبری )- پلاك 584
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-389
آقای سيد بهزاد ترابي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن :
همراه : 09122411454
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - 45 متری انصاریه- مجتمع اکباتان- بلوکA طبقه هفتم- واحد 171
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-203-390
آقای جمشیدخان محمدی
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات وفرآورده های آنها. 2 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های انها. ...
تلفن : 024-35523380 - 024-35527025
همراه : 09123787349
ایمیل : jamshidkhan1392@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : خرمدره ، خرمدره- خیابان شهید کاظمی- کوچه 13- پلاک 5
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-391
آقای مهدی وثوق
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده های آنها 2- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های آنها ...
تلفن : 024-33465552
همراه : 09122414480
ایمیل : mehdi131v@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان- کوچمشکی-12 متری شمالی دو8 متری پنجم -پ16-واحد3
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-392
آقای ناصرعلیمردانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات وفرآورده های آنها. 2 - ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات و فرآورده های انها. ...
تلفن : 02433338440
همراه : 09122429110
ایمیل : naseralimardany@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان- خیابان امام- نرسیده به چهارراه صدرجهان- روبروی بیمه دانا- دفتر پیشخوان خدمات دولت
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-393
آقای سيد محمد علي صادقي
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. 3 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به تجهيزات متعارف. 4- ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحد های دامداری و دامپروری ...
تلفن : 024-33459293 - 024-33137230
همراه : 09125410178
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرك كارمندان -فاز 1 -خ 5 غربی- قطعه 1243 -ساختمان كوروش طبقه همكف واحد 13
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-394
آقای محمدعلي نيكخواه
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن : 024-33410113
همراه : 09123411647
ایمیل : mohammadalidvm@gmail.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - فاز اول گلشهر- خیابان امانی 5 غربی- پلاک 1630
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-83-14-205-395
آقای علیرضارستمخانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به دام و محصولات و فرآورده هاي آنها. 2 - ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور و محصولات فرآورده هاي آنها. ...
تلفن : 024-33443090
همراه : 09122413528
ایمیل : ali_reza_rostamkhani@yahoo.com
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان- شهرک کارمندان- فاز3- خیابان 6- قطعه 605- واحد 8

Flag Counter
طراحی سایت