مکنون میامین
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-397
آقای احمد شفقتیان
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده. 2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات 3- تشخیص و ارزیابی ادوات و تجهیزات غیر موتوری کشاورزی. 4- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد. ...
تلفن : 024-33447560
همراه : 09121413063
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 -خیابان 6 - قطعه 1219
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-398
آقای میرعمادالدین برزگ زاده
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. 2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها. 3- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد 4- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ...
تلفن :
همراه : 09121415431
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان- کوچمشکی - چهارراه اول- خیابان انجم شعاع- پلاک 15
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-399
آقای محمد علی داودی زنجانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. 3- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها. ...
تلفن : 024-33460572
همراه : 09121411397
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - بلوار کوچمشکی - مجتمع قائم - طبقه 2 - واحد 207
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-400
آقای عبدالکریم تصادقی رستمي
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد ) تعیین میزان خسارت وارده به آنها. 2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها. 3- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف كه جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد. 4- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها ...
تلفن : 024-33553848 - 024-33447476
همراه : 09122416587
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - سعدی شمالی - ساختمان ستاره شهر - طبقه 2 - واحد 205
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-401
آقای حسین علی حسنی ها
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها و ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. ...
تلفن : 024-33451792
همراه : 09126410804
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - جاده شهرک کارمندان - قائم 14 - پلاک 2817
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-402
آقای زین العابدین عابدی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی و اصلاح اراضی. 2- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها و ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. ...
تلفن : 024-33447676
همراه : 09121485092
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرک کارمندان - فاز 2- خیابان 9 - قطعه 257
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-404
آقای جعفرمحمدی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. 2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها. 3- ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی ...
تلفن : 024-33446707
همراه : 09121417494
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - خیابان سعدی شمالی - بن بست خوش آیین - پلاک 345
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-405
آقای علیرضا رضائی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- تشخیص اراضی جنگلی ، مرتعی ، زراعی از یکدیگر تعیین و برآورد خسارت وارده به جنگلها و مراتع. ...
تلفن : 024-33440646
همراه : 09121418280
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 -خیابان 7 شرقی- قطعه 581
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-406
آقای غلامرضا داورپناه
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها. 2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد ) و تعیین خسارت وارده به آنها. 3- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها. 4 - خاک شناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی . ...
تلفن : 024-33566546
همراه : 09122418286
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - خ سعدی شمالی - کوچه مرداد - پلاک 11 - طبقه سوم واحد 3
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
19-85-14-205-407
آقای سید سجاد سید سیوانی
توضیحات : صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده. 2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات. ...
تلفن :
همراه : 09122412638
ایمیل :
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشانی : زنجان ، زنجان - خیابان کارگران - روبروی بیمارستان شفیعیه - کوچه شهید قربانی - پلاک 38

Flag Counter
طراحی سایت