مکنون میامین

از قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/1382


باب سوم ـ در قواعد مختلف
مبحث اوّل ـ حمایت‏های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی
فصل اوّل ـ حمایت از مصرف‏كننده (Consumer Protection)
ماده33ـ فروشندگان كالا و ارائه‏دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‏گیری مصرف‏كنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‏كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‏باشد:
الف ـ مشخصات فنی و ویژگیهای كاربردی كالا و یا خدمات.
ب ـ هویت تأمین‏كننده، نام تجاری كه تحت آن نام، به فعالیت مشغول می‏باشد و نشانی وی.
ج ـ آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د ـ كلیه هزینه‏هایی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت كالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه‍ ـ مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر می‏باشد.
و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجراء فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده34ـ تأمین‏كننده باید به‏طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف ـ آدرس محل تجاری یا كاری تأمین‏كنند برای شكایت احتمالی.
ب ـ اطلاعات راجع‏به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به‏ موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده35ـ اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‏كننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی در مدت معيّن و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده36ـ در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین‏كننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‏كننده باید به‏ طور روشن و صریح در شروع هر مكالمه بیان شود.
ماده37ـ در هر معامله از راه دور مصرف‏كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‏كننده هزینه بازپس فرستادن كالا خواهد بود.
ماده38ـ شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ در صورت فروش كالا، از تاریخ تسلیم كالا به مصرف‏كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب ـ در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‏كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمین‏كننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج ـ به محض استفاده مصرف‏كننده از حق انصراف، تأمین‏كننده مكلّف است بدون مطالبه هیچ‏گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‏كننده مسترد نماید.
د ـ حق انصراف مصرف‏كننده در مواردی كه شرایط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به‏ موجب آیین‏نامه‏ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.()
ماده39ـ در صورتی‏كه تأمین‏كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع كلی و تعهداتی كه برای همیشه وفای به تعهد غیرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحویل كالا و یا ایفاء تعهد باشد. در صورتی‏كه معلوم شود تأمین‏كننده از ابتداء عدم امكان ایفاء تعهد خود را می‏دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محكوم خواهد شد.
ماده40ـ تأمین‏كننده می‏تواند كالا یا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف‏كننده وعده كرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن كه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده41ـ در صورتی‏كه تأمین‏كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، كالا و یا خدمات ارجاع داده می‏شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین‏كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یك معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین‏كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‏تواند آن را قبول كند.
ماده42ـ حمایت‏های این فصل در موارد زیر اجراء نخواهد شد:
الف ـ خدمات مالی كه فهرست آن به‏ موجب آیین‏نامه‏ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ب ـ معاملات راجع‏به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج ـ خرید از ماشین‏های فروش مستقیم كالا و خدمات.
د ـ معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‏شود.
ه‍ ـ معاملات راجع ‏به حراجی‏ها.
ماده43ـ تأمین‏كننده نباید سكوت مصرف‏كننده را حمل بر رضایت وی كند.
ماده44ـ در موارد اختلاف و یا تردید، مراجع قضائی رسیدگی خواهند كرد.
ماده45ـ اجرای حقوق مصرف‏كننده به‏موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین كه حمایت ضعیف‏تری اعمال می‏كنند متوقف شود.
ماده46ـ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقرّرات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‏كننده، مؤثر نیست.
ماده47ـ در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‏شود مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود.
ماده48ـ سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‏كننده می‏توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به‏موجب آیین‏نامه‏ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‏باشد.()
ماده49ـ حقوق مصرف‏كننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الكترونیكی به‏موجب قوانین و مقرّراتی است كه توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم ـ در قواعد تبلیغ ـ  (Marketing)
ماده50 ـ تأمین‏كنندگان در تبلیغ كالا و خدمات خود نباید مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث كمیت و كیفیت شود.
ماده51 ـ تأمین كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبلیغ می‏كنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده52 ـ تأمین‏كننده باید به ‏نحوی تبلیغ كند كه مصرف‏كننده به‏طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده53 ـ در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی كه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده54 ـ تأمین‏كنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الكترونیكی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده55 ـ تأمین‏كنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‏كنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع‏ به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الكترونیكی خود تصمیم بگیرند.
ماده56 ـ تأمین‏كنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‏ای عمل نمایند. ضوابط آن به ‏موجب آیین‏نامه‏ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده57 ـ تبلیغ و بازاریابی برای كودكان و نوجوانان زیر سن قانونی به‏ موجب آیین‏نامه‏ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
فصل سوم ـ حمایت از « داده‏پیام» های شخصی
حمایت از داده ـ  (Data Protection)
ماده58 ـ ذخیره، پردازش و یا توزیع « داده‏پیام»های شخصی مبین ریشه‏های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‏پیام»های راجع‏به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است.
ماده59 ـ در صورت رضایت شخص موضوع « داده‏پیام» نیز به‏ شرط آن‏كه محتوای «داده‏پیام» وفق قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع  «داده‏پیام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونیكی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به‏طور واضح شرح داده شده باشند.
ب ـ « داده‏پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‏آوری برای شخص موضوع « داده‏پیام» شرح داده شده جمع‏آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج ـ « داده‏پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د ـ شخص موضوع « داده‏پیام» باید به پرونده‏های رایانه‏ای حاوی « داده‏پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند « داده‏پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح كند.
ه‍ ـ شخص موضوع « داده‏پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رایانه‏ای «داده‏پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده60 ـ ذخیره، پردازش و یا توزیع « داده‏پیام»های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آیین‏نامه‏ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده61 ـ سایر موارد راجع‏به دسترسی موضوع « داده‏پیام»، از قبیل استثنائات، افشاء آن برای اشخـاص ثالث، اعتراض، فراگـردهای ایمنـی، نهادهای مسـؤول دیدبانی و كنترل جریـان «داده‏پیام»های شخصی به ‏موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین‏نامه مربوطه خواهدبود.
مبحث دوم ـ حفاظت از «داده‏پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی
فصل اوّل ـ حمایت از حقوق مؤلّف
 (Author’s Right/Copyright)
در بستر مبادلات الكترونیكی
ماده62 ـ حق تكثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوّب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای مصوّب 4/10/1379، به صورت «داده‏پیام» منحصراً در اختیار مؤلّف است. كلیه آثار و تألیفاتی كه در قالب «داده‏پیام» می‏باشند، از جمله اطلاعات، نرم‏افزارها و برنامه‏های رایانه‏ای، ابزار و روشهای رایانه‏ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالكیت‏های فكری در بستر مبادلات الكترونیكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلّف، حقوق مرتبط با حق مؤلّف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یكپارچه قطعات الكترونیكی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذكور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1/4/1310 () و آیین‏نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوّب 14/4/1337 () خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوّبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1ـ حقوق مرتبط با مالكیت ادبی و هنری (Related Rights)كه پیش از این به ‏عنوان حقوق جانبی مالكیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‏شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلّف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدكنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‏باشند كه مشمول قوانین مصوّب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‏باشند.
تبصره 2ـ مدار یكپارچه (Integrated Circuit) یك جزء الكترونیكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الكترونیكی متعارف را داراست. طراحی‏های نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1/4/1310(3) و آیین‏نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوّب 14/4/1337 (4) مورد حمایت می‏باشد.
ماده63 ـ اعمال موقت تكثیـر، اجراء و توزیع اثـر كه جزء لاینفـك فراگرد فنـی پردازش « داده‏پیام» در شبكه‏ها است از شمول مقرّره فوق خارج است.
فصل دوم ـ حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده64 ـ به‏ منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونیكی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشاء آن برای اشخاص ثالث در محیط الكترونیكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.
ماده65 ـ اسرار تجاری الكترونیكی « داده‏پیام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‏افزارها و برنامه‏ها، ابزار و روشها، تكنیك‏ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‏ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، كه به‏طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‏ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم ـ حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده66 ـ به‏منظور حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان و تشویق رقابت‏های مشروع در بستر مبادلات الكترونیكی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری كه موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم ـ جرائم و مجازات‏ها ()
مبحث اوّل ـ كلاهبرداری كامپیوتری
ماده67 ـ هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده‏پیام»ها، برنامه‏ها و سیستم‏های رایانه‏ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‏پیام»، مداخله در عملكرد برنامه یا سیستم رایانه‏ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‏های پردازش خودكار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل كند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‏شود.
تبصره ـ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‏باشد.
مبحث دوم ـ جعل كامپیوتری
ماده68 ـ هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‏پیام» و مداخله در پردازش « داده‏پیام» و سیستم‏های رایانه‏ای، و یا استفاده از وسائل كاربردی سیستم‏های رمزنگاری تولید امضاء ـ مثل كلید اختصاصی ـ بدون مجوز امضاءكننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونیكی و یا عدم انطباق آن وسائل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظائر آن اقدام به جعل «داده‏پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده‏پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محكوم می‏شود.
تبصره ـ مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‏باشد.
مبحث سوم ـ نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونیك
فصل اوّل ـ نقض حقوق مصرف‏كننده و قواعد تبلیغ
ماده69 ـ تأمین‏كننده متخلف از مواد (33) ، (34)، (35) ، (36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محكوم خواهد شد.
تبصره ـ تأمین‏كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده70ـ تأمین‏كننده متخلف از مواد (39)، (50) ، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (20,000,000) ریال تا یكصد میلیون (100,000,000) ریال محكوم خواهد شد.
تبصره 1ـ تأمین‏كننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداكثر مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2ـ تأمین‏كننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم ـ نقض حمایت از «داده‏پیام»های شخصی/ حمایت از داده
ماده71ـ هركس در بستر مبادلات الكترونیكی شرایط مقرّر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یك تا سه سال حبس محكوم می‏شود.
ماده72ـ هرگاه جرائم راجع ‏به « داده‏پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی و سایر نهادهای مسؤول ارتكاب یابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرّر در ماده (71) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده73ـ اگر به واسطه بی‏مبالاتی و بی‏احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی جرائم راجع ‏به « داده‏پیام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محكوم می‏شود. ()
مبحث چهارم ـ نقض حفاظت از «داده‏پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی
فصل اوّل ـ نقض حق مؤلّف
ماده74ـ هركس در بستر مبادلات الكترونیكی با تكثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوّب 26/9/1352، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای مصوّب 4/10/1379، منوط بر آن‏كه امور مذكور طبق مصوّبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‏كه حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یك سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محكوم خواهد شد. ()
فصل دوم ـ نقض اسرار تجاری
ماده75ـ متخلفین از ماده (64) این قانون و هركس در بستر مبادلات الكترونیكی به ‏منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‏های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محكوم خواهد شد.
فصل سوم ـ نقض علائم تجاری
ماده76ـ متخلفان از ماده (66) این قانون به یك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20,000,000) ریال تا یكصد میلیون (100,000,000) ریال محكوم خواهند شد.
فصل چهارم ـ سایر
ماده77ـ سایر جرائم، آیین ‏دادرسی و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزائی و روش‏های همكاری بین‏المللی قضائی جزائی مرتبط با بستر مبادلات الكترونیكی به‏ موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم ـ جبران خسارت
ماده78ـ هرگاه در بستر مبادلات الكترونیكی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیكی ارتباط الكترونیكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‏باشند مگر این‏كه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد كه در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.


Flag Counter
طراحی سایت