مکنون میامین

از قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجود املاك واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب 31/4/1327


تبصره1ـ كالاهایی كه با ارز دولتی وارد كشور شده است یا می شود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف كننده گذاشته شود. متخلفین مشمول قانون كیفر گرانفروشان خواهندشد.
تبصره2ـ هركسی برای ورود كالایی، ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی كه دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی كه با ارز دولتی تهیه می كند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی () قابل تعقیب كیفری است.


Flag Counter
طراحی سایت