مکنون میامین

آیین نامه اجرائی تبصره2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ


در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح بدین وسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شكاری () را به شرح زیر اعلام می دارد:
الف ـ انواع اسلحه سرد جنگی:
1ـ انواع سرنیزه های قابل نصب به تفنگ.
2ـ انواع كاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها
1-    .

ب ـ انواع اسلحه شكاری:
1ـ انواع تفنگهای ساچمه زنی.
2 ـ انواع تفنگهای مخصوص بیهوش كردن جانداران.
3ـ انواع تفنگهای مخصوص شكار حیوانات آبزی.


Flag Counter
طراحی سایت