مکنون میامین

از قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 2/2/1353


ماده 1 ـ هر كس عمداً و به قصد سوء هر یك از واحدهای عمده شركت ملی ذوب آهن ایران و شركت سهامی ماشین سازی اراك و شركت سهامی ماشین سازی تبریز و شركت سهامی الومینیوم ایران و شركت سهامی معدن مس سرچشمه كرمان و شركت ملی صنایع فولاد ایران و شركت هواپیمایی ملی ایران و شركت صنایع هلیكوپتر ایران یا شركتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها () از قبیل كارخانه ها یا كوره ها یا معادن یا ماشینها یا مراكز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه ها یا ایستگاه های هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی كشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنائی درجه یك از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتی كه هر یك از جرائم مذكور منتهی به قتل نفس شود مرتكب به اعدام محكوم می گردد.()
ماده 2 ـ هر كس عمداً و به قصد اخلال یا خرابكاری در صنایع مذكور در ماده 1 عملی كند كه منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یك از وسائط نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شركتهای مذكور در این قانون شود به حبس جنائی درجه یك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.()
ماده 3 ـ هر كس عمداً و به قصد اخلال یا خرابكاری عملی كند كه موجب تعطیل و ازكارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذكور در ماده یك شود بدون این كه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.()
ماده 4 ـ هرگاه یكی از جرائم مذكور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یك از مرتكبین به حداكثر مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
در صورتی كه برای ارتكاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشكیل شده، ولی هیچ یك از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یك از محركین و سردسته های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یك از سایر اعضاء به سه ماه () تا یك سال حبس جنحه ای محكوم خواهد شد.
هر یك از محركین و سردسته ها و اعضاء این قبیل دسته ها كه قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف می شود.
ماده 5 ـ هرگاه كاركنان واحدهای مذكور در ماده 1 مرتكب بزه های مندرج در این قانون شوند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.


Flag Counter
طراحی سایت