مکنون میامین

آیین نامه اماكن عمومی مصوب 23/3/1363 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی


ماده 1 ـ شهربانی() جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظائف انتظامی و كنترل ترافیك و سایر مسؤولیتهای محوله بر امور اماكن عمومی طبق مقررات این آیین نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید.()
 ماده 2 ـ اماكن و مؤسسات موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
(1 ـ هتلها 2 ـ مسافرخانه ها 3 ـ رستوران ها 4 ـ پانسیون ها و مهدكودك ها 5 ـ سلف سرویس ها 6 ـ قهوه خانه ها 7 ـ اغذیه  فروشی ها 8 ـ چلوكبابی و  چلوخورشتی و طباخی ها 9 ـ بوفه سینما و تئاتر 10 ـ كافه تریاها 11 ـ كافه قنادی ها 12 ـ آرایشگاه ها 13 ـ آموزشگاههای رانندگی 14 ـ فروشگاههای  جرائد و نشریات داخلی 15 ـ مؤسسات باركش شهری 16 ـ تعمیرگاه های دوچرخه و موتور سیكلت 17ـ عكاسی ها 18ـ فروشگاههای جرائد و نشریات  خارجی 19ـ سینماها و تماشاخانه ها 20ـ فروشگاههای اتومبیل 21 ـ مؤسسات تبلیغاتی و تولید كننده فیلمهای تبلیغاتی 22 ـ تعمیرگاهها، اتوسرویس ها و  پاركینگ ها 23 ـ مؤسسات توریستی و كرایه دهـی اتومبیل 24 ـ بنگاه های مسـافربری 25 ـ كتابفروشـی ها 26 ـ بنگاههای معاملاتی 27ـ كارگاه های اوراق  اتومبیل 28 ـ كارگاه های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیك فروشی اتومبیل 29 ـ مؤسسات تاكسی بار 30 ـ كلیشه و گراورسازی ها 31 ـ فروشگاههای لوازم  یدكی اتومبیل 32 ـ كارگاه های نقاشی اتومبیل 33 ـ چاپخانه ها  34 ـ سمساری و امانت  فروشی ها 35 ـ مؤسسات باربری 36 ـ استودیوها 37 ـ طلا و جواهر فروشی ها 38 ـ مؤسسات نشر و طبع 39 ـ آموزشگاههای خیاطی، ماشین نویسی و آرایشگری).
 تبصره ـ هر نوع امكنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده، بنا به تشخیص و اعلام شهربانی() جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
 ماده 3 (اصلاحی 9/11/1364) ـ مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذكور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذكور در  ماده 1 شهربانی() جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی() صورت خواهد گرفت.
 تبصره (اصلاحی 9/11/1364) ـ ضوابط مربوط به صلاحیت دائركننده واحده صنفی از نقطه نظر وظائف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیك و محل كسب با توجه به بند 4 ماده 39  قانون نظام صنفی()، وسیله ادارات ذی ربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
 ماده 4 ـ در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری() عهده دار انجام وظائف مذكور در این آیین نامه می باشد.
 ماده 5 ـ متقاضیان صدور پروانه اماكن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماكن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی  كه پروانه تحصیل نكرده باشند از افتتاح آن مكان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی() جلوگیری() خواهد شد.
 ماده 6 (اصلاحی 9/11/1364) ـ در صورتی كه عدم صلاحیت هر یك از صاحبان یا مدیران اماكن مندرج در ماده 2 آیین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول كنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
 ماده 7 ـ چنانچه صاحبان اماكن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی() معرفی تا پس از بررسی های لازم و تأیید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.
 ماده 8 ـ صاحبان اماكن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 11 شامل (1 ـ هتلها 2 ـ مسافرخانه ها 3 ـ رستوران ها 4 ـ پانسیون ها و مهد كودك ها 5  ـ  سلف  سرویسها 6 ـ قهوه خانه ها 7ـ  اغذیه  فروشان 8 ـ چلوكبابی و چلوخورشتی  و طباخی ها 9 ـ بوفه های سینما و تئاتر 10 ـ كافه تریاها 11 ـ كافه قنادی ها) مكلفند كلیه كاركنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی)  به شهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یك از آنان مراتب را ظرف مدت 48  ساعت اعلام نمایند.
 تبصره ـ مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یك سال می باشد و كاركنان اماكن عمومی مندرج در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
 ماده 9 ـ كلیه مستخدمین و كاركنان اماكن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای كارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه كار از شهربانی() باشند.
 ماده 10 ـ صاحبان كلیه اماكن عمومی مكلفند آن دسته از مواد آیین نامه و اعلامیه های شهربانی(2) را كه ارتباط با نوع كار آن مكان دارد در محل مناسبی كه برای  واردین قابل رؤیت باشد نصب نمایند.
 ماده 11 ـ صاحبان اماكن مسافری ( هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و سایر اماكن مشابه) موظفند در قبال اموالی كه از طرف مسافرین و یا واردین به مكانهای مزبور  به آنان سپرده می شود رسید كتبی بدهند.
 ماده 12 ـ در صورتی كه یكی از مسافرین در اماكن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را كتباً با ذكر مشخصات شخص متوفی و  شماره اتاق به كلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی (3) و دادسرا و پزشكی قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آن جا نشود.
 ماده 13 ـ صاحبان و مدیران كلیه اماكن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی كه مأمورین شهربانی(4) بخواهند ( نسبت به وضعیت امكنه و مسافرین و  مستخدمین) بلاتأمل در حدود اطلاعاتی كه دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
 ماده 14 ـ در تمامی ایامی كه اماكن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امكنه در محل الزامی است.
 ماده 15 ـ در موقعی كه یكی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل وبا، طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماكن  عمومی مكلفند مراتب را بلافاصله با ذكر مشخصات بیمار به بهداری و كلانتری اطلاع دهند.
 ماده 16 ـ صاحبان اماكن مسافری و پانسیونها مكلفند تابلو شماره اتاقها را در محل مناسبی در مدخل امكنه خود نصب نمایند.
 ماده 17 ـ صاحبان اماكن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی() برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان كامل آنها را در آن دفتر قید  نمایند.
 ماده 18 ـ صاحبان اماكن مسافری ( هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رؤیت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسایی مشخصات و تاریخ و  ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین به اماكن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه ای كه از طرف شهربانی(2) داده می شود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل تسلیم نمایند.
 ماده 19 ـ صاحبان هتلها و مسافرخانه ها و پانسیون ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی كه به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد  اقامت در امكنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی(3) ( كلانتری محل) اعلام دارند.
 ماده 20 ـ برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب نشینی و امثال آن و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماكن عمومی مستلزم تأیید  محتوای برنامه هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی(4) و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی(5) یا كلانتری محل ( حداقل 48 ساعت قبل) می باشد. بدیهی  است مسؤولین اماكن عمومی مزبور می بایست ساعت و روز تشكیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد كننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به سالن به مسؤولین ذی ربط شهربانی(6) جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
 ماده 21 ـ پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال كه برابر با ماده 39 قانون صنفی(7) نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
1ـ تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امكنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
2ـ تشكیل جلسات در محل امكنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت كشور.
3 ـ تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الكلی.
4 ـ طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیره.
5 ـ هر گونه عمل شرط بندی و برد و باخت و قمار.
 تبصره ـ ابطال پروانه مرتكبین تخلف از ماده 21 مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
 ماده 22 ـ سخنرانی و هر عمل دیگری كه خلاف منظور از تشكیل مكان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی() ممنوع  است.
 ماده 23 ـ قبول و اسكان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امكنه عمومی ممنوع می باشد.
 ماده 24 ـ در اماكن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ ركیك و انجام حركات زشت و اعمالی كه موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال  عمومی می  شود ممنوع است و صاحبان اماكن عمومی مكلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.
 ماده 25 ـ یك نفر نمی تواند بیش از یك مكان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینكه برای اماكن دیگری كه می خواهد تأسیس كند از طرف  مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری كه شهربانی() صلاحیت او را گواهی نماید، استخدام كند كه در این صورت مدیر مزبور مسؤول اداره مكان مربوطه خواهد بود.
 ماده 26 ـ درجه بندی و تعریف هر یك از اماكن عمومی به وسیله كمیسیونی مركب از نمایندگان شهربانی()، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذی ربط تعیین می گردد. مسؤولیت تشكیل كمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی(4) می باشد. در مواردی كه درجه بندی و تعریف برخی از اماكن عمومی به  موجب قانون از وظائف ارگانهای دیگر باشد، همان ملاك عمل خواهد بود.
 ماده 27 (اصلاحی 9/11/1364) ـ تخلف از مقررات این آیین نامه برای بار اول به موجب اخطار كتبی و در صورت تكرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی(5) حسب مورد لغو موقت یا دائم  پروانه كسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.(6)
 ماده 28 (الحاقی 9/11/1364) ـ برای امكان عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره (الحاقی 7/10/1365) ـ تأسیسات جهانگردی مشمول آیین نامه احداث، توسعه و تكمیل و تجهیز و بهره برداری تأسیسات جهانگردی مصوب 22/9/1361 هیأت وزیران می توانند نام و درجه خود را در تابلویی به خط و زبان فارسی و خط یكی از زبان های جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه كنندگان خارجی در محل مناسب نصب كنند.
 ماده 29 (الحاقی 9/11/1364) ـ در كلیه اماكن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
 ماده 30 (الحاقی 9/11/1364) ـ كلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماكن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیكن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در  رابطه با مقررات این آیین نامه پیش  آید در صورتی كه موضوع در شهربانی() مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه كتبی از طرفین نگردد شهربانی() آنها را به مراجع  قانونی ذی ربط هدایت خواهد كرد.
ماده 31 (اصلاحی 9/11/1364) ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه كلیه مقررات و ضوابطی كه مغایر با مفاد آیین نامه باشد ملغی است.()


Flag Counter
طراحی سایت