مکنون میامین

آیین نامه چگونگی اداره اماكن عمومی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/7/1373


ماده 1 ـ اداره اماكن عمومی منطقه ویژه انتظامی منطقه آزاد در اجرای وظائف محول، نظارت و اجرای مقررات مربوط به اماكن عمومی منطقه آزاد را بر اساس این آیین نامه بر عهده دارد.
 ماده 2 ـ اماكن و مؤسسات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
1 ـ هتل ها، 2 ـ مسافرخانه ها، 3 ـ رستوران ها، 4 ـ پانسیون ها، 5 ـ سلف سرویس ها، 6 ـ قهوه خانه ها، 7 ـ اغذیه فروشی ها، 8 ـ چلوكبابی ها، 9 ـ بوفه سینماها و تئاترها، 10 ـ كافه تریاها، 11 ـ كافه قنادی ها، 12 ـ آرایشگاه ها، 13 ـ آموزشگاه های رانندگی، 14 ـ فروشگاه های جرائد و نشریات داخلی و خارجی،15 ـ مؤسسات باركشی شهری، 16 ـ عكاسی ها، 17 ـ فروشگاه های اتومبیل، 18 ـ مؤسسات تبلیغاتی و تولیدكنندگان فیلم های تبلیغاتی، 19 ـ تعمیرگاه های اتومبیل و اتوسرویس ها، 20 ـ پاركینگ ها، 21 ـ مؤسسات توریستی و كرایه دهی اتومبیل ها ( آژانس ها)، 22 ـ بنگاه های مسافری، 23 ـ كتاب فروشی ها، 24 ـ  بنگاه های معاملاتی، 25 ـ كارگاه های تعویض روغن و پنچرگیری و لاستیك، 26 ـ مؤسسات تاكسی بار، 27 ـ كلیشه و گراورسازی ها، 28 ـ فروشگاه های لوازم یدكی اتومبیل، 29 ـ چایخانه ها، 30 ـ سمساری و امانت فروش ها، 31 ـ تالارهای پذیرایی، 32 ـ محل فروش اشیاء عتیقه و مصنوعات دستی، 33 ـ سوپر ماركت ها و محل عرضه مواد پروتئینی، 34 ـ اوزالید و فتوكپی، 35 ـ خیاطان و فروشندگان لباس، پوشاك و بوتیك ها، 36 ـ مؤسسات كرایه جراثقال های ثابت بندری و متحرك، 37 ـ شركت های خصوصی، 38 ـ مهدكودك ها، 39 ـ چلوخورشتی ها، 40 ـ طباخی ها، 41 ـ تعمیرگاه های موتورسیكلت و دوچرخه، 42 ـ سینماها و تماشاخانه ها، 43 ـ كارگاه های اوراق اتومبیل، 44 ـ كارگاه های نقاشی اتومبیل باربری، 45 ـ استودیوها، 46 ـ طلا و جواهرفروشی ها، 47 ـ  مؤسسات نشر و طبع.
 تبصره ـ هر نوع امكنه یا مؤسسات مشابه دیگر كه در آینده دائر شود، بنا به تشخیص سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
 ماده 3 ـ مرجع صادركننده پروانه واحدهای صنفی در منطقه آزاد، سازمان همان منطقه می باشد كه پس از تشكیل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده 2 از اداره  اماكن عمومی منطقه ویژه انتظامی استعلام نظر نموده و پس از تعیین صلاحیت نسبت به صدور پروانه اقدام می كند.
 تبصره ـ بررسی صلاحیت فردی اتباع خارجی هنگام صدور مجوز، توسط سازمان انجام خواهد شد.
 ماده 4 ـ اداره اماكن عمومی منطقه موظف است از زمان دریافت تقاضای واحد صنفی ظرف 15 روز امور مربوط به بررسی صلاحیت فردی را انجام و نظریه  قطعی را كتباً، به سازمان منطقه آزاد اعلام كند.
 ماده 5 ـ چنانچه صاحبان پروانه اماكن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی واحد خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی فرد مزبور را با ذكر  مشخصات برای تعیین صلاحیت فردی به اداره اماكن منطقه ویژه معرفی كنند.
 ماده 6 ـ در صورتی كه هر یك از صاحبان امتیاز و یا مدیران اماكن عمومی مندرج در ماده 2 آیین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماكن  عمومی تخلف كند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر اساس سیاست ها منطقه آزاد نسبت به لغو موقت یا دائم  پروانه اقدام كرده و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
 ماده 7 ـ صاحبان پروانه های اماكن عمومی مندرج در ماده 2 باید مشخصات كامل كاركنان خود را همراه با مدارك لازم به اداره اماكن عمومی منطقه اعلام كنند.
 ماده 8 ـ كلیه كاركنان و مستخدمان اماكن عمومی مندرج در ماده 2 بایستی دارای كارت بهداشت از مرجع ذی صلاح باشند.
 ماده 9 ـ صاحبان پروانه ها هتل ها و مسافرخانه ها، پانسیونها و سایر اماكن مشابه موظفند در قبال اموالی كه از طرف واردین و مسافرین به مكان های مزبور، به  آنان سپرده می شود رسید كتبی بدهند.
 ماده 10 ـ صاحبان پروانه های كلیه اماكن عمومی مكلفند آن دسته از مواد این آیین نامه و اعلامیه های اداره اماكن عمومی منطقه آزاد را كه در ارتباط با نوع كار آن  مكان می باشد برای واردین در محل مناسب به زبان فارسی و خارجی نصب كنند.
 ماده 11 ـ در صورتی كه مسافری در اماكن فوت كند صاحب امتیاز یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را كتباً با ذكر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به  اداره اماكن عمومی منطقه آزاد اعلام كند و تا ورود مأموران ذی صلاح اتاق متوفی باید بسته باشد و كسی وارد آن نشود.
 ماده 12 ـ به منظور تأمین بهداشت محیط منطقه صاحبان پروانه های اماكن عمومی مكلفند در صورتی كه مسافر یا مستخدمی مشكوك به دارا بودن امراض  واگیر و عفونی از قبیل وبا، طاعون، جذام، ایدز و امثال آن باشد، مراتب را با ذكر مشخصات بیمار به نزدیكترین مركز بهداشتی منطقه آزاد و اماكن منطقه اطلاع  دهند.
 ماده 13 ـ صاحبان پروانه ها اماكن مسافری و پانسیون ها باید دفتری طبق نمونه اداره اماكن عمومی منطقه آزاد برای ورود و خروج مسافران تهیه و نام و نشانی كامل آنان را در آن دفتر قید نموده و مشخصات و تاریخ ورود و خروج آنان را مطابق نمونه اعلامیه ای كه از طرف اداره اماكن عمومی منطقه داده می شود تنظیم و  اول وقت روز بعد به اداره مذكور تسلیم كنند.
 ماده 14 ـ صاحبان پروانه های اماكن عمومی و پانسیون ها مكلفند تابلوی شماره اتاق ها را در محل مناسبی در مدخل امكنه خود نصب نمایند.
 ماده 15 ـ صاحبان امتیاز هتل ها و مسافرخانه ها و پانسیون ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی كه به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و  قصد اقامت در امكنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به امكان عمومی منطقه آزاد اعلام كنند.
 ماده 16 ـ پروانه كسانی كه مرتكب یكی از موارد زیر شده یا در انجام آن معاونت یا مشاركت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال می شود تا  نسبت به ابطال موقت یا دائم آن اقدام شود:
 الف ـ تشكیل جلسات در محل امكنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت كشور.
ب ـ تهیه و فراهم كردن موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و مواد مخدر و استعمال آنها و سایر امور غیر مشروع.
ج ـ طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه.
 ماده 17 ـ قبول و اسكان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امكنه عمومی ممنوع می باشد.
 ماده 18 ـ به منظور آسایش عمومی و رعایت حال دیگران ایجاد صداهای ناهنجار و ادای الفاظ  ركیك و انجام اعمال زشت و حركاتی كه موجب سلب آسایش  دیگران و یا ضرر به اموال عمومی شود ممنوع است و صاحبان پروانه های اماكن عمومی مكلفند متخلف را به مأموران انتظامی معرفی كنند.
 ماده 19 ـ درجه بندی و تعریف هر یك از اماكن عمومی به وسیله سازمان هر منطقه انجام و ابلاغ خواهد شد.
 ماده 20 ـ برای امكان عمومی منطقه حتی الامكان باید نام یا مضامین مناسب انتخاب و با زبان فارسی و در صورت لزوم با زبان خارجی در زیر آن روی تابلو  نوشته شود.
ماده 21 ـ نگهداری و انبار كردن مواد ناریه در اماكن عمومی ممنوع است.
 ماده 22 ـ در كلیه اماكن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد آتش نشانی منطقه باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
 ماده 23 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه، كلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی است.


Flag Counter
طراحی سایت