مکنون میامین

از قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 اسفند 1374 با اصلاحات بعدی


ماده 1 ـ ترانزیت خارجی كالا عبارت از سلسله مراحلی است كه طی آن كالایی از مبادی خارجی به مقصد كشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق  حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یك نقطه مرزی كشور وارد و مآلاً از همان نقطه یا از  دیگر نقاط مرزی كشور خارج می گردد.
 تبصره ـ آن میزان از كالاهایی كه وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی كه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب كالا داده شود تابع مقررات و ضوابط كالاهای وارده به كشور خواهد بود.
 ماده 3 ـ ترانزیت خارجی كالاهایی كه به كشور وارد می گردند در حدود قراردادهای موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به كسب  هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این كه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به كشور ممنوع باشد.
 تبصره 1 ـ فهرست كالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 تبصره 2 ـ ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به كسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
 ماده 9 ـ كانتینرهایی كه با پلمب اولیه وارد می گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرك فقط با مطابقت  اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرك با صدور پروانه، ترانزیت می گردند.
 تبصره ـ در موارد استثنائی كه ظنّ قوی برای گمركات و نیروی انتظامی وجود دارد، فك پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم  صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های كانتینر و پلمب های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرك الزامی است.
ماده 22 (اصلاحی 17/6/1388) ـ مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارك مذكور به مدارك بین المللی وفق مفاد كنوانسیونهای بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاكم بر تمامی كشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده كانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.»
 ماده 26 ـ شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمركی و اسنادی كه باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداكثر تسهیلات در آیین نامه  اجرایی این قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و كشور تهیه و به  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد


Flag Counter
طراحی سایت