مکنون میامین
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-966
آقای محمد زاهدي
توضیحات : تصادم شناورهاي زير500 تن ظرفيت ناخالص (500GT ) ...
تلفن : 021-22551708
همراه : 09122218609
ایمیل : Zahedi4019@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، خيابان دولت - خيابان ديباجي جنوبي -خيابان شهيد تسليمي - خيابان نماززاده - بن بست دادآفرين- پلاك 1
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-967
آقای مسعود ساريخاني
توضیحات : رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000كيلووات در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-77185361
همراه : 09123162528
ایمیل : Sarikhani6094@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، ميدان رسالت - خيابان نيروي دريايي - کوچه اشرفي- پلاك 17- واحد 5
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-968
آقای ناصر سالمي
توضیحات : رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-44872735
نمابر : 021-88651066
همراه : 09173613356
ایمیل : Salemi4819@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، پونك - چهار ديواري - خيابان شهيد فكوري - كوچه حضرت امير (ع) - پلاك 16 - طبقه 3 - واحد 4
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-969
آقای عباس سرمدي زاده
توضیحات : تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از3000 كيلو وات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتي ها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات . ...
تلفن : 021-22555625
نمابر : 021-22555625
همراه : 09121374479
ایمیل : Sarmadizadeh3093@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، بزرگراه صدر - خروجي منظريه ، كلاهدوز – خيابان منظريه جنوبي - پلاك 22- ساختمان خشايار- واحد17
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-970
آقای حسين سليماني
توضیحات : رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-44801064 - 021-22140016
نمابر : 021-22771412
همراه : 09123197491
ایمیل : Soliemani6522@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، پونك- بلوار اشرفي اصفهاني- سه راه طالقاني - كوچه سوم - پلاك 12 - واحد 2
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-971
آقای فريدون شفيعي كرجي
توضیحات : رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات - رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي براي شناورهاي با قدرت بيش از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-22825448
نمابر : 021-22293306
همراه : 09121258798
ایمیل : Shafiei4134@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، پاسداران شمالي(چهارراه فرمانيه) - خيابان نارنجستان هفتم - كوي مريم - بن بست گلريز - پلاك 3
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-972
آقای پرويز شيلاتي فرد
توضیحات : امور دريائي و كشتيراني و ارزيابي كشتي ها و تعيين خسارات وارده و تعيين مسئول تصادم. ارزيابي انواع كشتي و شناورهاي دريائي و قيمت گذاري ...
تلفن : 021-22818431 - 021-22286307
همراه : 09123118050
ایمیل : Shilati57@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، نياوران جماران خيابان شهيدحسن پور (حصارك ) كوچه شهيد چوبينه پلاك 39
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-973
آقای حميد قدس
توضیحات : رسيدگي به تصادم شناورهاي زير500 تن ناخالص (500 GT ) رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت بيشتر از 3000 كيلو وات تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات . بررسي و تشخيص نحوه استقرار و نگهداري كالا در كشتي و تعيين عوامل ايجاد خسارت مترتبه . ...
تلفن : 021-22091679
همراه : 09125216114
ایمیل : Ghods4069@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، سعادت آباد خيابان سروغربي خيابان رياضي بخشايش انتهاي كوي سبز پلاك 42 طبقه اول
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-974
آقای وحيد كيواني
توضیحات : رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران . ...
تلفن : 021-44108365
همراه : 09121023405
ایمیل : Keivani6440@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، انتهاي بزرگراه رسالت غرب- بلوار تعاون-بلوار فرسادشرقي(آلاله)-خيابان سرو- خيابان نيلوفر 2- پلاك39- واحد3
کارشناس امور وسایط نقلیه
15-47-8-118-975
آقای علي مرادي
توضیحات : رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات در منطقه يك استان تهران ...
تلفن : 021-22351318
نمابر : 021-84932137
همراه : 09123172768
ایمیل : Moradi5017@karshenasan.ir
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۲/۲۳
نشانی : تهران ، سعادت آباد بلوار پاكنژاد خيابان ياشا خيابان گل افشان نبش كوهستان دوم پلاك 9 واحد 2

Flag Counter
طراحی سایت